Να αναζητάς κάθε φορά την πρώτη σου φορά
Την ηδονή του στάθηκα όρθιος
Του "άνω Θρώσκω"